Qüestionari de contacte

Alta reclamació

Por favor, revisa tus datos que aparecen en amarillo:

Dades personals del reclamant

Número d'identificació

Recordi que el número d'identificació correspon amb la seu DNI/ passaport/ targeta de residencia/ CIF.

cerrar

Dades de contacte

Si no ens en faciliteu cap, Línea Directa respondrà la reclamació a l'adreça postal que figura a la pòlissa de referència

Dades de la pòlissa

D'acord amb la normativa vigent, és requisit indispensable que la reclamació estigui signada. Es pot adjuntar escanejada a través de l'enllaç següent:

Ok