Anar a l'àrea de clients Alta i gestió de comunicats

Assegurances de cotxe

Un dels motius pels quals Línea Directa és líder indiscutible en el sector assegurador d'Espanya és, sense cap dubte, per les propostes flexibles i adaptades a les necessitats dels clients que ofereix, en matèria d'assegurances de cotxe o moto.

A l'hora de contractar una assegurança per al nostre vehicle, convé conèixer degudament les particularitats de cada tipus d'assegurança. Només així ens assegurarem que realment s'ajusta a les nostres necessitats. A Línea Directa hi ha tres classes d'assegurances de cotxe:

Assegurança a tercers

Cobreix els danys físics i materials que el conductor del vehicle causi a tercers perjudicats, amb independència que el conductor culpable sigui o no el titular del vehicle assegurat.

Assegurança a tercers ampliada

Aquesta assegurança ofereix més cobertures, ampliant les garanties de l'assegurança a tercers i cobrint la reparació dels vidres, l'incendi i el robatori, però no els danys propis del vehicle assegurat ni els danys personals del titular de l'assegurança.

Assegurança a tot risc

Es tracta, sens dubte, de l'assegurança de cotxe més completa. Aquesta modalitat cobreix els danys propis, així com els danys personals i materials ocasionats a tercers perjudicats. A més, es poden contractar garanties opcionals de forma voluntària, com ara la gestió de multes i el servei d'atenció jurídica.