Cobertura de riscos extraordinaris

Clàusula d'indemnització per part del Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris en assegurances amb cobertures combinades de danys a persones i en béns, i de Responsabilitat Civil en vehicles terrestres automòbils.