Anar a l'àrea de clients Alta i gestió de comunicats

Avís Legal

El text següent regula la utilització del lloc web de Línea Directa per part dels usuaris d'Internet. Llegiu atentament l'Avís Legal cada vegada que visiteu aquest lloc web, ja que podrà modificar-se en qualsevol moment. En cas de no estar d'acord amb allò estipulat no utilitzeu el lloc web.

Titularitat

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que el titular del lloc web www.lineadirecta.com és Línea Directa Aseguradora S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros amb domicili a Tres Cantos (Madrid), carrer Isaac Newton 7 i NIF. A-80871031, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 7.902, foli 41, full M-127.697 (o Línea Directa).

Línea Directa es troba registrada i supervisada pel Ministeri d'Economia i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

Si us voleu posar en contacte amb Línea Directa, ho podeu fer aquí o al telèfon 917.700.700.

Codi ètic del Grup Línea Directa

El Grup Línea Directa respecta la legislació vigent en els camps d'activitat on és present, evitant involucrar-se en qualsevol tipus de conducta dubtosa que no s'ajusti a la legalitat vigent i actuant d'acord amb els principis continguts en el nostre Codi ètic.

Amb aquest Codi es pretén crear i mantenir una via oberta de comunicació amb els empleats i els grups d'interès, a través de la qual poder conèixer els seus requeriments i expectatives i orientar-se a la seva satisfacció. Aquesta via servirà així mateix com a canal per informar sobre les activitats i resultats empresarials de forma veraç, garantint en tot moment la màxima transparència i l'intercanvi honest d'informació.

Acceptació de l'Avís Legal

L'accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l'acceptació de la totalitat d'allò que disposa aquest Avís Legal. Línea Directa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquest Avís. En conseqüència, serà responsabilitat de tot usuari la lectura de l'Avís Legal vigent en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest lloc web, de manera que si no està d'acord amb qualsevol de les condicions que disposa, haurà d'abstenir-se de l'ús d'aquest lloc web.

La condició d'Assegurat suposa, a més, l'acceptació de les Condicions Generals i Particulars de la pòlissa d'assegurança contractada amb Línea Directa.

Objecte

A través del lloc web www.lineadirecta.com Línea Directa facilita als Usuaris l'accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (els «continguts»), posats a disposició per Línea Directa o per tercers proveïdors de serveis i continguts. Línea Directa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, productes i serveis que conté.

Condicions d'accés

L'accés al lloc web és lliure i gratuït. No obstant això, la utilització de certs serveis requereix l'autenticació prèvia per mitjà de la introducció del nom d'usuari i la contrasenya.

Quan per a l'accés a determinats continguts o per a la utilització d'algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris o Socis garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Línea Directa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats en la secció Política de privadesa.

Seguretat

Ens hem pres molt seriosament la seguretat de les vostres transaccions i hem implementat un dels sistemes de xifrat més robusts del mercat, amb l'objectiu de protegir les vostres comunicacions de dades amb nosaltres. La solució escollida és segura i transparent. Volem inspirar tota la confiança que dipositeu en nosaltres en triar-nos com la vostra asseguradora.

Per tal de protegir la comunicació i la transmissió de les dades que ens faciliteu en aquest lloc web, les vostres dades s'encripten de manera automàtica amb TLS 1.2 (Transport Layer Security RSA with AES 128 bits). A la part inferior de la pantalla apareixerà un cadenat que us informarà de l'encriptació i la seguretat de les dades.

Contrasenyes

Podeu accedir lliurement per obtenir un pressupost i fer la contractació i la gestió de l'assegurança en línia. Un cop realitzat un pressupost, Línea Directa Aseguradora S.A. es compromet a mantenir el preu que resulti, sempre que les circumstàncies no variïn. A més se us facilitaran unes claus d’accés que us permetran recuperar el pressupost ofert i realitzar totes les modificacions que vulgueu sense necessitat de tornar a omplir el formulari amb les vostres dades personals.

Un cop realitzada la contractació de l'assegurança per Internet, si ja sou client de Línea Directa Aseguradora S.A., rebreu les vostres claus per correu. Aquestes claus asseguren la vostra identificació, i la integritat i confidencialitat de les operacions realitzades.

La responsabilitat de mantenir la confidencialitat de les contrasenyes serà exclusivament de l'Usuari. A l'hora de gestionar les vostres contrasenyes haureu de tenir en compte:

 • Recordeu que podeu utilitzar una clau única per accedir a les diferents marques que són titularitat de Línea Directa Aseguradora S.A. i els seus diferents llocs web.
 • És recomanable que canvieu periòdicament la contrasenya associada al vostre usuari.
 • Per prevenir la suplantació, quan us connecteu per primera vegada a les nostres pàgines web us obligarem a canviar la contrasenya. D'aquesta manera, ens assegurem que ningú altre la conegui.
 • Eviteu utilitzar noms propis, o temes associables a la vostra persona. Utilitzeu contrasenyes secretes que no es puguin associar amb la vostra vida personal, com podrien ser noms propis de l'usuari o del vostre entorn familiar, llocs de residència, etc.
 • Utilitzeu contrasenyes que tinguin una certa longitud. Com més gran sigui el nombre de caràcters d'una contrasenya, més complicat serà per a un atacant obtenir-la. Podeu utilitzar frases de contrasenya, més senzilles de recordar, que us ajudaran a tenir una contrasenya amb major nombre de caràcters i, per tant, més robusta.
 • No anoteu mai les contrasenyes en un paper: no guardeu les vostres claus secretes en papers escrits, llibretes o altres suports que puguin ser accessibles per terceres persones.

Alta de la condició d'usuari

Línea Directa informa els usuaris que aquesta oferta de Productes i Serveis continguts en aquest lloc web va dirigida únicament i exclusivament als residents a Espanya que contractin una assegurança.

La contractació per part de l'Usuari de qualsevol servei inclòs en aquest lloc web que no compleixi aquests requisits es realitzarà sota la seva responsabilitat exclusiva, exonerant a Línea Directa de qualsevol responsabilitat associada; Línea Directa podrà rebutjar l'alta com a client des del moment en què tingui coneixement que l'usuari no compleix els requisits esmentats prèviament.

Línea Directa Aseguradora podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i bloquejar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés als continguts o la prestació dels serveis a aquells usuaris de Línea Directa Aseguradora registrats que incompleixin aquest Avís Legal, o en cas de produir-se qualsevol tipus d’incidència relacionada amb la pòlissa o amb la gestió del sinistre.

Condicions d'utilització

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, aquest Avís Legal, la moral i els bons costums generalment acceptats, i l'ordre públic. L'Usuari o Assegurat s'haurà d'abstenir de:

 • Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web o dels continguts amb fins o efectes il•lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis o els documents, fitxers i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 • Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de Línea Directa, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Intentar accedir, utilitzar o manipular les dades de Línea Directa, tercers proveïdors i altres usuaris.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, o transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o que les accions dutes a terme resultin permeses per la llei.
 • Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel•lectual o industrial i altres dades identificadores dels drets de Línea Directa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que pugui inserir-se en els continguts.
 • Obtenir o intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web o dels continguts.
 • 9. En particular, i de manera merament indicativa i no exhaustiva, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o d'imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que sigui contrari a la llei, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes Condicions Generals.

Responsabilitat

Responsabilitat per funcionament

Línea Directa no garanteix que l'accés continuat als elements i la informació continguts en les pàgines del lloc web de Línea Directa, ni tampoc la seva visualització, baixada o ús, funcionin correctament, ja que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

Línea Directa vetlla per la veracitat i l'exactitud de la informació i els documents continguts en aquest lloc web, però no garanteix la seva exactitud, exhaustivitat o actualitat. Així doncs, pel que fa a aquest aspecte no assumeix cap responsabilitat.

Responsabilitat per continguts aliens a Línea Directa

La responsabilitat o la veracitat dels continguts, de les informacions, de les manifestacions o de les qualitats dels serveis o continguts oferts correspondrà a cada usuari o organització concreta responsables de la inserció.

Línea Directa posa a disposició dels usuaris una adreça de correu electrònic DepartamentoLegal@lineadirecta.es perquè qualsevol persona afectada per l'activitat d'altres usuaris pugui comunicar l'origen dels actes i informacions que consideri il•lícits o que atemptin contra els drets propis o de tercers.

Responsabilitat per danys i perjudicis

Línea Directa no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Línea Directa;
 • Intromissions il•legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics.
 • Ús indegut o inadequat de les pàgines web de Línea Directa;
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del navegador. Els administradors de Línea Directa es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el lloc web.
  Línea Directa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tot tipus que es puguin deure a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels Usuaris o assegurats o que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tot tipus que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer, efectuada per un usuari, en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

Enllaços

Línea Directa posa a disposició dels Usuaris i assegurats dispositius tècnics d'enllaç que permeten accedir a pàgines o llocs web pertanyents a tercers o gestionats per ells.

Línea Directa comprova el contingut existent en aquestes pàgines en el moment en què hi estableix un enllaç i ho fa en la creença de bona fe que aquests continguts compleixen amb la legislació aplicable. No obstant això, en cap cas Línea Directa es fa responsable, aprova ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació, dades, fitxers i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web i no controla, ni es fa responsable, ni aprova ni fa pròpies les modificacions successives d'aquests materials.

Línea Directa no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que es puguin deure a:

 • El funcionament, la disponibilitat, l'accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats.
 • El manteniment de la informació, els continguts i els serveis existents en els llocs web que per algun mitjà es trobessin enllaçats.
 • La prestació o transmissió d'informació, continguts o serveis existents en els llocs web enllaçats.
 • La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació als continguts i serveis existents en els llocs web enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat respecte dels continguts i dels serveis prestats per tercers a través del portal.

Línea Directa no serà responsable dels danys causats a l'Usuari o Assegurat per la consulta o l'ús dels continguts o serveis oferts per una pàgina web a què s’hagi accedit per mitjà d'un enllaç inclòs el portal www.lineadirecta.com.

Sense perjudici que, si així ho estimés oportú o li fos requerit per ordre judicial o administrativa, Línea Directa suprimirà els enllaços a aquelles pàgines web que infringeixin la legislació aplicable o lesionin els drets de tercers.

Posat cas que un Usuari consideri que algun dels llocs web inclosos en els resultats de la cerca conté informació il•lícita i estigui interessat a sol•licitar la supressió de l'enllaç, haurà d'enviar un missatge a l'adreça electrònica reclamaciones@lineadirecta.es.

Propietat intel-lectual i industrial

Propietat intel-lectual i industrial

L'Usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel•lectual sobre els continguts, o qualsevol altre element inserit en la pàgina són propietat exclusiva de Línea Directa o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic.

En cap cas l'accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. El present Avís Legal del lloc web no confereix als Usuaris i Assegurats cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web ni dels seus continguts, diferents d'aquells drets previstos expressament aquí. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a l'autorització prèvia i expressa atorgada específicament a aquest efecte per Línea Directa o pel tercer titular dels drets afectats.

Posat cas que un Usuari, Assegurat o tercer considerin que algun dels continguts del lloc web propietat de Línea Directa vulnera els seus drets de propietat intel•lectual o industrial, caldrà remetre una comunicació a reclamaciones@lineadirecta.es amb la informació següent:

 • Dades identificadores i mitjà de contacte del reclamant o del vostre representant legal.
 • Documentació que acrediti la vostra condició de titular dels drets suposadament infringits.
 • Relat detallat dels drets suposadament infringits per Línea Directa i localització exacta d'aquesta infracció en el lloc web www.lineadirecta.com.
 • Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s'ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

Noms de domini

En el mateix sentit que allò esmentat en l'apartat anterior, els noms de domini www.lineadirecta.com, www.lineadirecta.es i tots els que serveixin per a accedir de forma directa a aquest lloc web són de titularitat exclusiva de Línea Directa Aseguradora S.A. de les seves societats matrius o participades.

Qualsevol utilització indeguda i sense el permís pertinent suposaria una infracció dels drets conferits arran del seu registre i suposarà l'inici d'accions legals.

Drets d'autor

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel•lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits pels drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel-lectual.

Línea Directa és titular dels elements que componen el disseny gràfic del seu lloc web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, les imatges, les textures, els gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas, disposa de l'autorització corresponent per a fer-ne ús.

El contingut disposat en el lloc web esmentat no podrà ser reproduït ni totalment ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de l'entitat referida.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificadores dels drets de Línea Directa, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure els continguts.

Ús personal

Línea Directa autoritza els Usuaris i Assegurats a utilitzar, visualitzar, imprimir, baixar i desar els continguts i els elements inserits en el lloc web exclusivament per a un ús personal, sempre que en tot cas se n'indiqui l'origen o l'autoria i, si escau, aparegui el símbol de copyright o notes de propietat industrial dels seus titulars.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva reproducció, comunicació o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

Reserva d'accions

L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los. En tot cas Línea Directa es reserva l'exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel-lectual i industrial.

No obstant l'anterior, Línea Directa es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Portal i els serveis oferts, sense necessitat d'avis previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquest Avís Legal o les condicions específiques que, si escau, siguin aplicables.

Atenció i defensa de l'assegurat

Línea Directa atorga una importància fonamental a la qualitat del servei prestat als seus assegurats. Per aquest motiu i per facilitar la tramitació de les reclamacions que es puguin plantejar, tenim tota la informació disponible en l'enllaç següent:

Bústia de queixes i reclamacions

Miscel-lània

Durada i terminació

La prestació del servei d'aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, Línea Directa podrà donar per acabat o suspendre qualsevol dels serveis del portal i de qualsevol dels Serveis. Quan això sigui possible, Línea Directa anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei en el lloc web i dels altres Serveis.

Força major

Cap de les Parts assumirà cap responsabilitat per la no execució o el retard en l'execució de qualsevol de les seves obligacions respectives contretes en virtut d'aquest Avís Legal i dels serveis prestats per Línea Directa, si la manca d'execució o retard resultés o fos conseqüència d'un supòsit de força major o cas fortuït admès com a tal per la jurisprudència, en particular: els desastres naturals, la fallada en la transmissió dels paquets IP, la guerra, l'estat de setge, les alteracions de l'ordre públic, la vaga en els transports, el tall de subministrament elèctric o qualsevol altra mesura excepcional adoptada per les autoritats administratives o governamentals.

Confidencialitat

Tota informació que qualsevol de les parts comuniqui o faciliti a l'altra o a la qual tingui accés, serà considerada confidencial i no podrà ser divulgada, mostrada, reproduïda, copiada, discutida amb tercers, ni emprada per cap de les parts per a fins aliens a si mateixa.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix per la legislació espanyola. En la mesura que així ho permeti la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Madrid capital.

Servei d'Atenció al Consumidor

900 801 145 Atenció al Consumidor 8:30-18h. (L-V)