Assegurances de Cotxe a tot risc

Canvia t’hi i t’abaixem fins a un 25% l’Assegurança del Cotxe. 

Només per a noves contractacions. Promoció vàlida fins al 30/09/2024. Subjecta a les normes de subscripció de la companyia. Consulteu les bases legals de la promoció a www.lineadirecta.com
descripcion avatar

Quan cerquem una assegurança, no només pensem a aconseguir les millors garanties de seguretat per al nostre automòbil, sinó també obtenir la màxima tranquil-litat.


Les Assegurances de Cotxe a tot risc de Línea Directa inclouen les cobertures més àmplies, millorant encara més les condicions de l'assegurança a tercers i oferint totes les garanties perquè estiguis satisfet i et sentis segur. Assegurances de cotxe a tot risc

Línea Directa t'acompanya a l'hora d'afrontar qualsevol contratemps

El nostre producte tot risc inclou la Responsabilitat Civil Obligatòria, la Responsabilitat Civil Voluntària, l'assistència al conductor i als ocupants, l'assistència en viatge i la defensa jurídica. A més, pots estar tranquil, perquè tindràs cobertura completa contra trencament de vidres, robatori, incendi, explosió o llamps. A més, si vols, pots contractar l'assistència en viatge ampliada que inclou el vehicle de substitució.

També t'oferim la possibilitat de contractar la gestió de multes i, en cas de pèrdua total del permís per punts, Línea Directa pagarà fins a 500 € del cost del curs de sensibilització i reeducació vial.

Danys al vehicle propi

Perquè no hagis de preocupar-te de la situació del cotxe si tens un accident, l'assegurança a tot risc es fa càrrec de qualsevol desperfecte que s'origini en una col·lisió, tant dels danys materials com personals.
 

Principals cobertures de l’assegurança a tot risc

Aquestes són les principals cobertures de l’assegurança a tot risc de Línea Directa, tot i que el llistat de cobertures que oferim és encara més ampli.
Incendi, caiguda de llamps i explosió
Garantim la indemnització pels danys que pugui patir el vehicle a conseqüència d’un incendi, una explosió i la caiguda de llamps.
Robatori del vehicle assegurat
Et garantim la indemnització en cas de pèrdua del vehicle a conseqüència d’una sostracció o la reparació dels danys ocasionats pel robatori o la temptativa.
Trencament de vidres i parabrisa
Tens coberta la substitució o reparació dels vidres del vehicle assegurat en el cas que hagi patit un dany que sigui reparable o si ha quedat inservible.
Danys propis al mateix vehicle
Ens farem càrrec dels danys de xapa i pintura que tingui el teu vehicle, tant si s’han produït circulant, com si te’ls has trobat sense saber qui n’és responsable.
Assistència en viatge total
Assistència en carretera les 24 hores, que et permetrà continuar el viatge en cas d’avaria o accident.
Assegurança del conductor
Garantim la indemnització en cas de mort o d’invalidesa permanent del conductor a conseqüència d’un accident derivat de la circulació del vehicle. L’import de l’assegurança del conductor varia i és a les Condicions Particulars.
Responsabilitat Civil Obligatòria
Et garantim la indemnització pels danys que hagis pogut causar un tercer en un accident amb el teu vehicle.
Responsabilitat Civil Voluntària
Et complementarem l’import dels danys causats a un tercer quan l’import sigui superior al que cobreix la Responsabilitat Civil Obligatòria.
Defensa jurídica i reclamació de danys
Ens farem càrrec de la reclamació de danys i de l’assistència d’un advocat.

Cobertures addicionals

A Línea Directa, oferim cobertures complementàries a la teva assegurança a tot risc perquè puguis adaptar el servei a les teves necessitats. Són cobertures addicionals, les quals pots contractar en qualsevol moment sempre que la pòlissa estigui en vigor i al corrent de pagaments. Aquestes cobertures es troben al Condicionat de Cobertures Complementàries, com ara:
  • Ajuda al manteniment del vehicle a domicili: consisteix en el desplaçament d’un especialista al teu domicili per revisar el vehicle o instal·lar-hi accessoris o components.
  • Pneumàtics: et prestem servei en cas de reparació o substitució dels pneumàtics del vehicle.
  • Nova garantia d’animals de companyia viatgers: ens encarreguem de cuidar i ajudar el teu gos o gat en cas que pateixin algun mal a causa d’un accident mentre viatgen amb tu.

Consulteu el condicionat per conèixer-ne les especificacions.
Preguntes freqüents
Sí, podràs incloure com a conductor addicional per defecte qualsevol conductor de més de 26 anys sense necessitat que aparegui expressament declarat a la pòlissa. Els únics conductors que s’han de declarar expressament perquè quedin coberts són els menors de 26 anys i amb permís de conduir vàlid segons les lleis espanyoles.
Hauràs de comunicar-nos el sinistre i tota la informació relacionada en el termini més breu possible, sempre dins els 7 dies posteriors a tenir-ne coneixement. En cas d'incompliment, Línea Directa pot reclamar els danys i perjudicis causats per l'incompliment d'aquesta obligació, sempre que no es demostri que va tenir coneixement del sinistre per un altre mitjà.

Segons s’indica al Condicionat General, la pòlissa tindrà la durada pactada a les Condicions Particulars. Si és de durada anual, a cada venciment s'entendrà prorrogada per períodes iguals i successius.

En cas de transmissió del vehicle assegurat, es podrà fer la cancel·lació del contracte mitjançant una notificació escrita a l’altra part, dins el termini i en la forma escaient recollits a les Condicions Generals.

L’assegurança a tot risc és l’assegurança més completa, perquè inclou la cobertura de danys propis, és a dir, cobreix els danys que pateixi el teu vehicle en cas de sinistre, a més d’estar coberta la responsabilitat civil pels danys materials o lesions ocasionats a tercers perjudicats, mentre que l’assegurança a tercers cobreix els danys materials i/o personals ocasionats a tercers perjudicats en un sinistre.
Compartir aquest article
Icono facebook   Icono twitter