Anar a l'àrea de clients Alta i gestió de comunicats

Si no estàs d'acord, us volem ajudar

Abans de presentar una queixa o reclamació formal*, i amb la finalitat de respondre amb agilitat a la incidència, us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres.

Trucant als nostres telèfons:
Contactar por teléfono

Ens podeu explicar el vostre cas i us trucarem al més aviat possible:
Supervisió Automòbil
Supervisió Llar

*En cas que no trobeu satisfactòria la decisió de la Companyia, us informem que Línea Directa Aseguradora, S. A. disposa del Departament de Queixes i Reclamacions i del Defensor de l’Assegurat, que tenen per objectiu la tramitació i la resolució de les reclamacions i queixes dels clients, sempre de conformitat amb les disposicions de l’OM ECO 734/2004, d’11 de març, i del reglament de funcionament propi. Tot seguit us informem del procediment que cal seguir.

Queixes i reclamacions

Informació sobre el procediment de queixes i reclamacions

Qui pot reclamar

 • Els assegurats, els beneficiaris de l'assegurança i els beneficiaris de pòlisses d'assegurances contractades amb LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S. A.
 • Els tercers perjudicats per sinistres derivats de contractes d'assegurances subscrits amb LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S. A.

Quan es pot reclamar

Es pot formular una queixa o reclamació quan es consideri que alguna decisió adoptada per LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S. A. no respecta els drets que corresponen d'acord amb el contracte subscrit, sempre que:

 • Hi hagi una decisió formal de LÍNIA DIRECTA ASSEGURADORA, S. A. que denegui allò que l’assegurat considera que li correspon o hi hagi una inactivitat prou
 • No es tracti d'una qüestió sotmesa o ja resolta per una decisió judicial, administrativa o arbitral.

Volem donar el millor servei

El Departament de Queixes i Reclamacions no és un servei destinat a resoldre dubtes o incidències relacionades amb la contractació, modificació i cobrament de les pòlisses o la gestió de sinistres. La Companyia té telèfons habilitats per a aquestes finalitats. Contacte per telèfon

Com podeu reclamar

 • La reclamació o queixa s'ha de fer per escrit, consignant-hi les dades personals, el domicili, el número de pòlissa i els fets que justifiquen la pretensió del reclamant, qui haurà de signar l’escrit.
 • La reclamació o queixa es dirigirà al Departament de Queixes i Reclamacions de LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A.:

  Per correu postal:
  Queixes i Reclamacions Línea Directa
  Ronda de Europa nº 7
  28760 Tres Cantos (MADRID)

  Atenció personal:
  Plaça de Cardona, núm. 11, 1º 2ª
  08006 BARCELONA

  Per correu electrònic:

  D'acord amb el que preveu la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, o bé incorporant la signatura del reclamant en el correu esmentat. També podeu fer servir aquests mitjans per a qualsevol aclariment o consulta addicional relacionades.

  ÉS REQUISIT INDISPENSABLE, PER A L'ADMISSIÓ A TRÀMIT D'UNA QUEIXA O
  RECLAMACIÓ, QUE EL FORMULARI ESTIGUI SIGNAT PEL RECLAMANT.

  UN COP SIGNAT ES POT ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC A:

  reclamaciones@lineadirecta.es

  Passos a seguir:

  • Per a l'enviament d'un text de Queixa o Reclamació, és indispensable imprimir-lo, signar-lo i, després d’escanejar-lo com a document PDF, enviar-lo a l’adreça electrònica indicada més amunt.
  • Per a l'enviament del formulari de Queixa o Reclamació, disponible al web, és indispensable imprimir-lo, signar-lo i, després d’escanejar-lo com a document PDF, enviar-lo a l'adreça electrònica esmentada més amunt.

  A continuació, trobareu disponible tot allò relacionat amb el nostre procediment i política de Queixes i Reclamacions en el document adjunt.