Anar a l'àrea de clients Alta i gestió de comunicats

Assegurança del continent

Sabem que casa teva és un dels teus béns més preuats: és tan important assegurar les coses contingudes com assegurar el lloc que les conté. Línea Directa t'ofereix una assegurança del continent que s'ajustarà a totes les teves necessitats.

Assegurança del continent<

En primer lloc, convé aclarir que el continent és el conjunt de la construcció principal destinat a l'habitatge, format pels fonaments, murs, parets, cobertes o sostres, així com les instal-lacions fixes d'aquesta construcció.

A Línea Directa també considerem continent les instal-lacions fixes d'aigua, calefacció i climatització, les elèctriques o de sanejament, i els sistemes de so i d'imatge. A més, assegurança del continent de Línea Directa cobreix els danys ocasionats pel foc, ja sigui per foc o incendi, i pels fenòmens atmosfèrics, com ara l'impacte d'un llamp o els desperfectes ocasionats per pedregades o vents forts.

D'aquesta manera, en el cas d'haver de fer ús de l'assegurança del continent, un expert o perit examinarà els danys causats i valorarà la indemnització que et correspongui.