Anar a l'àrea de clients Alta i gestió de comunicats

Què has de tenir en compte a l'hora de contractar una assegurança per al teu pis?

A Línea Directa t'oferim l'assegurança més flexible i còmoda per al teu pis. Per fer-ho, posem a la teva disposició les cobertures més completes i que millor s'ajusten a les necessitats del teu habitatge.

Assegurances de pisos

El primer pas que has de donar abans de contractar una assegurança per a pis és determinar el valor del continent, l'habitatge en si mateix, i el valor del contingut, és a dir, tots els mobles i estris que es troben a l'interior de l'habitatge.

Assegurar els béns per un valor superior al real no reporta cap benefici i assegurar-los per sota del seu valor implica que la indemnització per qualsevol dany es reduirà en la proporció en què l'assegurança cobreixi l'interès assegurat.

A Línea Directa t'oferim una assegurança ajustada a les necessitats del teu pis i et donem la possibilitat d'incloure cobertures com la responsabilitat civil o la reclamació de danys.